Zásady ochrany osobních údajů OKTO

Ochrana údajů je pro společnost OKTO velmi důležitá a při zpracování vašich osobních údajů chceme být otevření a transparentní.

Proto máme zásady, které stanoví, jak budou vaše osobní údaje zpracovávány a chráněny.

1. Kdo je správcem vašich osobních údajů?

Společnosti OKTOPAY LIMITED (pro EU – s výjimkou níže uvedených konkrétních území EU), Netlink SA pro Řecko) a OKTOPAY Deutschland GMBH pro Německo jsou registrovanými distributory elektronických peněz Sureswipe E.M.I. PLC, autorizovanými distributory elektronických peněz („EMD“) (dále jen „OKTO“) a správci vašich osobních údajů podle platných právních předpisů pro uvedená území.

 • OKTOPAY LIMITED (EU – s výjimkou níže uvedených konkrétních území EU.)
  Adresa: Mnasiadou & Strasikratous 10 ELMA HOUSE, 2. patro,
  1065, Nikósie, Kypr
  Registrační číslo společnosti: HE400907
  Kontaktní e-mail pro otázky týkající se osobních údajů: dpo@oktopay.eu

 

 • NETLINK SERVICES AND INFORMATION SYSTEMS SINGLE MEMBER SA (Řecko)
  Adresa: 10-12, Dorilaiou Str., 11521, Athény, Řecko
  Registrační číslo (GEMI): 5525901000
  Kontaktní e-mail pro záležitosti týkající se osobních údajů: gdpr@netlink.gr

 

 • OKTOPAY Deutschland GmbH (Germany):
  Adresa: Am Zirkus 2, Berlín, Německo,10117
  Registrační číslo: HRB 234364 B
  Kontaktní e-mail pro otázky týkající se osobních údajů: dpo@oktopay.eu

2. Na základě jakého právního rámce zpracováváme vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány podle ustanovení nařízení (EU) 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, „GDPR“).

3. Kde vaše údaje ukládáme?

Není-li v těchto zásadách stanoveno jinak, jsou údaje, které od vás shromažďujeme, ukládány v rámci Evropského hospodářského prostoru. Upozorňujeme však, že vaše osobní údaje můžeme předávat spolupracujícím společnostem, které sídlí v zemích mimo Evropskou unii (“EU”) a členské státy Evropského hospodářského prostoru („EHP“).

Je třeba mít na paměti, že zákony o ochraně údajů v mnoha těchto zemích mimo EU a EHP nemusí poskytovat stejnou úroveň ochrany jako zákony ve vaší domovské zemi, a proto nejsou na základě rozhodnutí Evropské komise o odpovídající ochraně považovány za zákony poskytující odpovídající úroveň ochrany údajů srovnatelnou s úrovní ochrany v EU. Máme však zavedena vhodná ochranná opatření na ochranu vašich osobních údajů, jak vyžadují zákony o ochraně údajů, včetně zavedení smluvních ochranných opatření na základě standardních smluvních doložek EU.

4. Vaše práva

Právo na přístup:
Máte právo kdykoli požádat o informace o osobních údajích, které o vás uchováváme. Za tímto účelem nám můžete zaslat e-mail na adresu dpo@oktopay.eu.

Právo na přenositelnost:
Kdykoli společnost OKTO zpracovává vaše osobní údaje automatizovanými prostředky na základě vašeho souhlasu nebo na základě dohody, máte právo získat kopii svých údajů ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Můžete také požádat o předání svých údajů třetí osobě. To se týká pouze osobních údajů, které jste nám poskytli.
Chcete-li uplatnit výše uvedené právo, můžete nám zaslat e-mail na adresu dpo@oktopay.eu.

Právo na opravu:
Máte právo požadovat opravu svých osobních údajů, pokud jsou nesprávné, včetně práva na doplnění neúplných osobních údajů.
Pokud máte účet OKTO, můžete své osobní údaje upravovat v rámci svého účtu.
Také nám můžete poslat e-mail na dpo@oktopay.eu.

Právo na vymazání:
Máte právo kdykoli požádat, aby byly vaše osobní údaje, které OKTO zpracovává, zmírněny, zejména pokud:

 • Vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány.
 • Zpracování vašich údajů je založeno na vašem souhlasu a vy tento souhlas odvoláte.
 • Vaše údaje byly zpracovány nezákonně.

 

Výše uvedené právo neexistuje zejména v těchto případech:

 • Zpracování vašich údajů je nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu zákonných práv.
 • Zpracování vašich údajů je nezbytné pro splnění právní povinnosti OKTO, která zpracování vyžaduje.

 

V každém případě vás budeme informovat o tom, zda je vaše reklamace uspokojena, a v případě neuspokojení o důvodech, které k tomu vedly. Chcete-li uplatnit výše uvedené právo, můžete nám zaslat e-mail na dpo@oktopay.eu.

Právo na vznesení námitky:
Máte právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů, které je založeno na oprávněném zájmu společnosti OKTO. V takovém případě nebudeme ve zpracování osobních údajů pokračovat, pokud neprokážeme závažné a oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad vašimi zájmy a právy, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu zákonných práv.
Chcete-li uplatnit výše uvedené právo, můžete nám zaslat e-mail na dpo@oktopay.eu.

Právo na vznesení námitky proti přímému marketingu:
Máte právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu.
Své preference můžete vyjádřit následujícími způsoby:

 • podle pokynů v každém marketingovém e-mailu
 • zasláním e-mailu na dpo@oktopay.eu

 

Právo na omezení:
Právo požádat o omezení zpracování svých osobních údajů máte za následujících okolností:

 • Pokud máte pochybnosti o správnosti svých osobních údajů a dokud OKTO neověří jejich správnost.
 • Pokud je zpracování vašich údajů nezákonné a vy namítnete jejich vymazání tím, že místo toho požádáte o omezení jejich používání.
 • Pokud společnost OKTO již nepotřebuje vaše osobní údaje pro účely zpracování, ale údaje jsou nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu zákonných práv.
 • Pokud vznesete námitku proti zpracování vašich údajů společností OKTO, které je založeno na jejím oprávněném zájmu, a to až do ověření existence oprávněných důvodů společnosti OKTO, které převažují nad vašimi svobodami nebo právy.

 

Chcete-li uplatnit výše uvedené právo, můžete nám zaslat e-mail na dpo@oktopay.eu.

Právo na podání stížnosti u příslušného orgánu pro ochranu osobních údajů:
Pokud se domníváte, že OKTO zpracovává vaše osobní údaje nesprávným způsobem, můžete nás kontaktovat na dpo@oktopay.eu. Rovněž můžete podat stížnost komisaři pro ochranu osobních údajů na Kypru nebo jinému příslušnému dozorovému úřadu.

5. Aktualizace našich Zásad ochrany osobních údajů:

Možná budeme muset aktualizovat naše zásady ochrany osobních údajů. Nejnovější verze Zásad ochrany osobních údajů je vždy k dispozici na našich webových stránkách www.oktowallet.euwww.oktopayments.com a www.oktocash.com.

6. Zřízení účtu OKTO, objednání a dodání karty OKTO a poskytování služeb souvisejících s účtem OKTO a kartou OKTO.

Proč vaše osobní údaje používáme?

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat, abychom mohli přistoupit k vytvoření vašeho OKTO účtu, požádat o vydání a doručit vám OKTO kartu, o kterou jste požádali, a abychom vám mohli poskytovat služby související s OKTO kartou a účtem v souladu s našimi podmínkami.

Vaše osobní údaje slouží k vaší identifikaci, k potvrzení vašich osobních údajů a k ověření, zda je vám minimálně 18 let.

Společnost OKTO bude vaše osobní údaje používat také k následujícím účelům:

 • Poskytnutí informací o poloze, pokud povolíte přístup ke své poloze (shromažďování přesných informací o poloze můžete zakázat v nastavení svého zařízení).
 • Poskytování push oznámení o vašich transakcích, pokud je povolíte (nastavení push oznámení můžete ve svém zařízení změnit).
 • Usnadnění převodu finančních prostředků z vašeho účtu OKTO jiným uživatelům, kteří jsou uvedeni ve vašem seznamu kontaktů, pokud povolíte přístup do seznamu kontaktů (přístup do seznamu kontaktů můžete v zařízení zakázat).
 • Usnadnění převodu finančních prostředků z vašeho OKTO účtu na vaše další účty nebo karty, pokud se rozhodnete přidat další účty nebo karty (pokud nesouhlasíte se zpracováním údajů o vašich účtech nebo kartách, nepoužívejte prosím funkci pro přidání dalších účtů nebo karet).

 

Jaké typy osobních údajů zpracováváme?

Zpracováváme následující kategorie osobních údajů:
* Identifikační údaje, jako je jméno, příjmení, datum narození, státní příslušnost, údaje z občanského průkazu nebo pasu, fotografie.
*Kontaktní údaje, jako je mimo jiné adresa bydliště, pracovní adresa, telefonní číslo, e-mail.
* Vaše uživatelské jméno OKTO, & vaše heslo.
* Finanční údaje a údaje týkající se vaší finanční situace, jako je DIČ (pokud je vyžadováno pro vystavení faktur nebo jiné daňové účely), daňové potvrzení, údaje týkající se vaší profese, platu/příjmu, majetku, zdroje příjmů, zdroje majetku, ročního obratu a účelu vašeho účtu OKTO.
* Finanční/transakční údaje, například jak používáte naše služby, údaje o transakcích (četnost, částky, místa, příjemci, počet transakcí, měna, bankovní údaje [iban]).
* Údaje o vaší kartě OKTO (CVV, číslo karty).
* Údaje o vaší osobní poloze a seznamu kontaktů: Předtím vás budeme informovat a požádáme vás o souhlas v případech, kdy je vyžadován.

Kdo má přístup k vašim osobním údajům?

Společnost OKTO je povinna poskytnout vaše osobní údaje společnosti Sureswipe E.M.I. PLC, která je institucí elektronických peněz (EMI) s licencí od Kyperské centrální banky (číslo povolení 115.1.3.26). Společnosti OKTOPAY Ltd, Netlink SA a OKTOPAY Deutschland GMBH jsou registrovanými distributory elektronických peněz společnosti Sureswipe E.M.I. PLC , autorizovanými distributory elektronických peněz (dále jen “EMD”) společnosti Sureswipe E.M.I. PLC, instituce elektronických peněz (dále jen „EMI“) OKTO a Sureswipe E.M.I. PLC budou zpracovávat Vaše osobní údaje jako nezávislí správci. Přijetím těchto Zásad ochrany osobních údajů implicitně souhlasíte se Zásadami ochrany osobních údajů společnosti Sureswipe. Další informace týkající se zpracování vašich osobních údajů společností Sureswipe E.M.I. PLC najdete v Zásadách ochrany osobních údajů společnosti Sureswipe na následujícím odkazu: https://revsto.com/wp-content/uploads/Revsto-Privacy-Statement-2023.pdf

Vaše osobní údaje předáme také společnosti Paynovate SA (dále jen „PNVT“), která pro vás vydává OKTO kartu podle Podmínek pro vydání karty. . PNVT bude zpracovávat vaše osobní údaje jako nezávislý správce v souladu se svými zásadami ochrany osobních údajů, jejichž kopii naleznete na následujícím internetovém odkazu: http://www.oktowallet.eu/wp-content/uploads/2023/09/Privacy-Policy-Paynovate-2.pdf

V případě, že jsou Služby OKTO, jak jsou definovány v Podmínkách pro spotřebitele OKTO uvedených na www.oktowallet.eu, využívány pro dostupné transakce s provozovateli hazardních her, může být nutné, abychom některé vaše osobní údaje sdělili také příslušným provozovatelům hazardních her. Provozovatelé hazardních her budou vaše osobní údaje zpracovávat jako nezávislí správci v souladu se svými vlastními zásadami ochrany osobních údajů. Upozorňujeme, že neneseme žádnou odpovědnost za zpracování vašich osobních údajů subjekty, které vystupují jako (nezávislí) správci.

Kromě toho vaše osobní údaje poskytujeme třetím společnostem, které nám poskytují cloudové služby, služby ověřování totožnosti a adresy, našim partnerům, kteří nám poskytují clearingové a další příslušné služby, našim účetním, auditorům a daňovým poradcům. Vaše údaje můžeme zpřístupnit kurýrním společnostem v rozsahu nezbytném k tomu, abychom vám mohli doručit kartu OKTO.

Jaký je právní základ pro zpracování vašich osobních údajů?

Zpracování Vašich osobních údajů je nezbytné k tomu, aby společnost OKTO mohla plnit své povinnosti při poskytování služeb souvisejících s elektronickými penězi podle smlouvy uzavřené mezi Vámi a společností OKTO, když požádáte o zřízení účtu OKTO a vydání karty OKTO.
Vaše osobní údaje budeme zpracovávat také za účelem splnění našich zákonných povinností.

Jak dlouho vaše data uchováváme?

Vaše osobní údaje budeme uchovávat po dobu, po kterou budete mít účet OKTO, a po dobu 5 let od vymazání vašeho účtu OKTO, pokud nebudeme povinni uchovávat vaše osobní údaje po delší dobu, abychom vyhověli platným právním předpisům, nebo pokud bude zahájen soudní spor a vaše osobní údaje budeme potřebovat k uplatnění našich práv.
Vaše osobní údaje potřebné pro daňové záležitosti budou uchovávány po dobu 10 let, pokud platné právní předpisy nestanoví jinak.

7. Poskytování služby OKTO.CASH

Proč používáme vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat za účelem vydání personalizovaného platebního kódu OKTO.CASH, abychom mohli klientům našich obchodníků poskytovat službu OKTO.CASH. Služba OKTO.CASH vám umožňuje financovat/doplnit online účet, který máte u výše uvedeného našeho obchodního klienta. Upozorňujeme, že po vystavení a zaplacení platebního kódu OKTO.CASH není možná žádná náhrada ani zrušení. Pro více informací se můžete obrátit přímo na výše uvedené obchodní klienty.

Vaše osobní údaje slouží k vydání osobního platebního kódu OKTO.CASH poté, co jsme vás identifikovali a potvrdili vaše osobní údaje.

Jaké typy osobních údajů zpracováváme a jak k nim máme přístup?

Zpracováváme následující typy osobních údajů:
* Identifikační údaje, jako je jméno, příjmení, číslo průkazu totožnosti, typ průkazu totožnosti, datum ukončení platnosti průkazu totožnosti, datum narození.

Výše uvedené údaje předávají naši obchodní klienti, u kterých máte online účet, společnosti OKTO/Sureswipe, když se rozhodnete (prostřednictvím webových stránek obchodních klientů) využít službu OKTO.CASH za účelem dobití vašeho účtu.

Kdo má přístup k vašim osobním údajům?

Společnost OKTO je povinna poskytnout vaše osobní údaje společnosti Sureswipe E.M.I. PLC, jakožto distributorovi elektronických peněz. Společnost Sureswipe E.M.I. PLC je institucí elektronických peněz (EMI) s licencí od Kyperské centrální banky (číslo povolení 115.1.3.26). OKTO a Sureswipe E.M.I. PLC budou zpracovávat vaše osobní údaje jako nezávislí správci. Přijetím těchto Zásad ochrany osobních údajů implicitně souhlasíte se Zásadami ochrany osobních údajů společnosti Sureswipe. Další informace týkající se zpracování vašich osobních údajů společností Sureswipe E.M.I. PLC najdete v Zásadách ochrany osobních údajů společnosti Sureswipe na následujícím odkazu: https://revsto.com/wp-content/uploads/Revsto-Privacy-Statement-2023.pdf

Kromě toho můžeme vaše osobní údaje zpřístupnit třetím společnostem, které nám poskytují cloudové služby a/nebo ověřovací služby.

Jaký je právní základ pro zpracování vašich osobních údajů?

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat za účelem splnění zákonných povinností, mimo jiné včetně platných právních předpisů v oblasti boje proti praní špinavých peněz a/nebo daňových předpisů.

Jak dlouho vaše data uchováváme?

Vaše osobní údaje budeme uchovávat po dobu pěti (5) let od vydání personalizovaného platebního kódu OKTO.CASH, pokud nebudeme povinni uchovávat vaše osobní údaje po delší dobu, abychom vyhověli platným právním předpisům.

8. Poskytování služby OKTO.DIRECT

Proč vaše osobní údaje používáme?

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat za účelem poskytování služby OKTO.Direct. Služba OKTO.Direct vám umožňuje účastnit se hazardních her nabízených provozovateli výherních hracích přístrojů vkládáním peněžních vkladů a/nebo výběrem peněžních prostředků (výher a/nebo z technických důvodů nevyužitých peněžních vkladů) na připojených výherních hracích přístrojích provozovatelů výherních hracích přístrojů. Upozorňujeme, že vklad lze použít pouze k účasti na hazardních hrách na připojených výherních hracích přístrojích a nelze jej použít k žádnému jinému účelu nebo v jiném odvětví a výběr je možný pouze v případě výher nebo z technických důvodů nevyužitých peněžních prostředků ze sázek. Pro více informací se můžete obrátit přímo na výše uvedené provozovatele výherních hracích přístrojů.

Vaše osobní údaje se používají k tomu, abychom vám mohli poskytovat služby OKTO.Direct, abychom mohli sázet, identifikovat a potvrdit vaše osobní údaje pro používání služby OKTO.Direct (vklad peněz ze sázek a výběr výher a v případě technického problému i nevyužitých peněz).

Jaké typy osobních údajů zpracováváme a jak k nim máme přístup?

Zpracováváme následující typy osobních údajů:
* Identifikační údaje, jako je jméno, příjmení, číslo mobilního telefonu.

Výše uvedené údaje jsou shromažďovány a zpracovávány za účelem potvrzení, že jste to vy, a to prostřednictvím OTP zprávy na vámi uvedeném mobilním telefonním čísle, které budete vyzváni zadat na příslušné obrazovce webové aplikace OKTO Direct, jakož i v rámci používání služby OKTO.Direct, abyste mohli vkládat finanční prostředky, které budou použity jako sázky, a vybírat výhry a nevyužité finanční prostředky.

*Jakýkoli doklad pro prokázání IBAN, který může být požadován za účelem potvrzení vašich údajů v rámci postupu vrácení peněz, jak je uvedeno ve službě OKTO.Direct Service T&Cs.

Kdo má k vašim osobním údajům přístup?

Vaše osobní údaje můžeme zpřístupnit třetím společnostem, které nám poskytují cloudové služby.

Jaký je právní základ pro zpracování vašich osobních údajů?

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat za účelem splnění našich zákonných a/nebo regulačních povinností.

Jak dlouho vaše data uchováváme?

Vaše osobní údaje uchováváme po dobu pěti (5) let po každé transakci prostřednictvím služby OKTO.Direct, pokud nejsme povinni uchovávat vaše osobní údaje po delší dobu, abychom vyhověli platným právním předpisům.

9. Dodržování závazků AML

Proč vaše osobní údaje používáme?

Služby, které vám OKTO poskytuje, představují služby související s elektronickými penězi a OKTO vystupuje jako distributor společnosti Sureswipe E.M.I. PLC. Společnost Sureswipe E.M.I. PLC je povinna provádět řadu kontrol a ověření, zda její služby nevyužíváte pro účely praní špinavých peněz nebo financování terorismu. V této souvislosti je společnost Sureswipe E.M.I PLC povinna ověřit vaši totožnost, adresu a informace týkající se zdroje vašich příjmů.

Jaké typy osobních údajů shromažďujeme?

Shromažďujeme vaše:
* Identifikační údaje, jako je jméno, příjmení, datum narození, státní příslušnost, údaje z občanského průkazu nebo pasu, fotografie.
*Kontaktní údaje, jako je mimo jiné adresa bydliště, pracovní adresa, mobilní telefon, e-mail.
* Finanční/transakční údaje, například jak používáte naše služby, údaje o transakcích (frekvence, částky, místa, příjemci, počet transakcí, měna, bankovní informace [iban]).

Kdo má k vašim osobním údajům přístup?

Vaše osobní údaje jsou předávány společnosti Sureswipe E.M.I. PLC, která vystupuje jako nezávislý správce, spolupracujícím společnostem, které nám poskytují služby ověřování totožnosti a adresy, jakož i služby související s kontrolou AML (na seznamech osob se sníženou důvěryhodností, sankcí atd.). Vaše osobní údaje mohou být zpřístupněny příslušným orgánům, pokud je to nutné k tomu, aby společnost Sureswipe E.M.I. PLC mohla dodržovat platné právní předpisy (tj. zejména povinnosti týkající se hlášení podezřelých transakcí). Upozorňujeme, že příslušné orgány budou vaše osobní údaje zpracovávat jako nezávislí správci.

Jaký je právní základ pro zpracování vašich osobních údajů?

Zpracování vašich osobních údajů pro váš účet je založeno na povinnosti dodržovat právní předpisy v oblasti boje proti praní špinavých peněz.

Jak dlouho vaše údaje uchováváme?

Vaše osobní údaje budeme uchovávat po dobu 5 let od ukončení našeho vztahu, pokud nejsme povinni uchovávat vaše osobní údaje po delší dobu, abychom vyhověli požadavkům právních předpisů v oblasti boje proti praní špinavých peněz.

10. Přímý marketing

Proč vaše osobní údaje používáme?

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat za účelem zasílání newsletterů a marketingových nabídek prostřednictvím e-mailu a/nebo telefonních hovorů.
Abychom optimalizovali vaše zkušenosti jako uživatele OKTO, budeme vám poskytovat relevantní informace a zasílat vám nabídky.

Jaké typy osobních údajů zpracováváme? Zpracováváme následující kategorie osobních údajů:
* kontaktní údaje, jako je e-mailová adresa a telefonní číslo
* jméno

Kdo má k vašim osobním údajům přístup?

Vaše osobní údaje, které jsou předávány třetím stranám, jsou používány pouze za účelem poskytování výše uvedených služeb. V důsledku toho mohou být příjemci vašich osobních údajů mediální agentury a techničtí dodavatelé pro distribuci propagačních sdělení.

Nikdy nepředáváme, neprodáváme ani nevyměňujeme vaše osobní údaje pro marketingové účely třetím stranám.

Jaký je právní základ pro zpracování vašich osobních údajů? Zpracování vašich osobních údajů se zakládá na vašem souhlasu.

Právo na odvolání vašeho souhlasu:
Máte právo kdykoli odvolat svůj souhlas zasláním e-mailu na dpo@oktopay.eu a právo na vznesení námitky proti použití vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu.
Pokud tak učiníte, společnost OKTO vám nebude moci zasílat žádné další nabídky přímého marketingu nebo informace na základě vašeho souhlasu.

Přímý marketing můžete odmítnout následujícími způsoby:
• podle pokynů v každém marketingovém e-mailu
• zasláním e-mailu na dpo@oktopay.eu

Jak dlouho vaše údaje uchováváme?

Vaše osobní údaje budeme uchovávat pro účely přímého marketingu, dokud svůj souhlas neodvoláte nebo nevznesete námitku proti používání vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu.

11. Zákaznický servis

Proč vaše osobní údaje používáme?

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat za účelem správy dotazů, vyřizování stížností, dotazů a záležitostí technické podpory.
Můžeme vás také kontaktovat, pokud se vyskytne problém s vaší OKTO kartou a/nebo vaším účtem.

Jaké typy osobních údajů zpracováváme?

Budeme zpracovávat veškeré údaje, které nám poskytnete, včetně následujících kategorií:
* kontaktní údaje, jako je jméno a příjmení, adresa, e-mailová adresa a telefonní číslo
* historie transakcí a informace o platbách
* veškerou korespondenci týkající se dané záležitosti a osobní údaje v ní obsažené

Kdo má k vašim osobním údajům přístup?

Vaše osobní údaje jsou předávány třetím stranám, jako jsou poskytovatelé technologií a další spolupracující společnosti, pouze v případě potřeby, aby bylo možné vyřídit vaše žádosti a/nebo stížnosti. Vaše údaje můžeme také sdílet s našimi právními poradci, pokud je to nutné k vyřízení stížností nebo žádostí.

Jaký je právní základ pro zpracování vašich osobních údajů?

Zpracování vašich osobních údajů probíhá na základě naší dohody, pokud se na ně vztahuje vaše žádost/stížnost. V opačném případě je založeno na našem oprávněném zájmu poskytnout vám uspokojivé služby.

Jak dlouho vaše osobní údaje uchováváme?

Vaše osobní údaje budeme uchovávat po dobu pěti let od konečného vyřízení žádosti, dotazu, stížnosti, dotazu nebo jiné záležitosti.

12. Prevence zneužívání a trestné činnosti

Proč vaše osobní údaje používáme?

Vaše osobní údaje budeme používat k odhalování, prevenci a řešení zneužití našich služeb a k prevenci a vyšetřování případů podvodů a/nebo jiných trestných činů.

Jaké typy osobních údajů zpracováváme?

Zpracováváme například následující kategorie osobních údajů:
* kontaktní údaje, jako je jméno, adresa, telefonní číslo a e-mailová adresa
* finanční údaje, údaje týkající se vaší profese a platu/příjmu
* informace o transakcích provedených prostřednictvím karty OKTO

Kdo má k vašim osobním údajům přístup?

Vaše osobní údaje jsou předávány třetím stranám pouze pro výše uvedené účely.
Vaše osobní údaje můžeme sdílet s pojišťovnami, právními orgány a poradci, orgány činnými v trestním řízení za účelem dokončení vyšetřování. Někteří nebo všichni výše uvedení příjemci mohou mít nezávislé právo nebo povinnost zpracovávat vaše osobní údaje a jednat v takovém případě jako správci.

Jaký je právní základ pro zpracování vašich osobních údajů?

Zpracování vašich osobních údajů za účelem prevence zneužití našich služeb je založeno na našem oprávněném zájmu.

Jak dlouho vaše osobní údaje uchováváme?

Vaše údaje budeme uchovávat po dobu, kterou potřebujeme k prevenci a/nebo hlášení případných podvodů a jiných trestných činů.

13. Zásady používání souborů cookie

Ke shromažďování informací o vás a vaší aktivitě na našich webových stránkách používáme soubory „cookie“. Soubor cookie je malý kousek dat, který naše aplikace ukládá do vašeho počítače a přistupuje k němu při každé vaší návštěvě, abychom mohli pochopit, jak naši aplikaci a webové stránky používáte. To nám pomáhá zobrazovat vám obsah na základě vámi zadaných preferencí. Další obecné informace o souborech cookie naleznete v článku HTTP Cookies na Wikipedii.

Použití souborů cookie
Soubory cookie používáme z různých důvodů, které jsou podrobně popsány níže. Bohužel ve většině případů neexistují žádné standardní možnosti, jak soubory cookie zakázat, aniž by došlo k úplnému vypnutí funkcí a vlastností, které přidávají do naší aplikace a/nebo webových stránek. Doporučujeme ponechat zapnuté všechny soubory cookie, pokud si nejste jisti, zda je potřebujete, nebo ne, v případě, že jsou používány k poskytování služby, kterou používáte.

Jak používáme různé typy souborů cookie

Soubory cookie výkonu se používají ke sledování toho, jak používáte webové stránky/aplikace během návštěvy, aniž by o vás shromažďovaly osobní údaje. Obvykle jsou tyto informace anonymní a agregované s informacemi sledovanými u všech uživatelů webu, aby pomohly společnostem pochopit vzorce používání návštěvníků, identifikovat a diagnostikovat problémy nebo chyby, se kterými se jejich uživatelé mohou setkat, a přijímat lepší strategická rozhodnutí při zlepšování celkového zážitku z webových stránek. Tyto soubory cookie mohou být nastaveny aplikací/webovou stránkou, kterou navštěvujete (první strana), nebo službami třetích stran. V naší aplikaci a na našich webových stránkách používáme výkonnostní soubory cookie.

Funkční soubory cookie se používají ke shromažďování informací o vašem zařízení a všech nastaveních, která můžete v navštívené aplikaci nebo webové stránce nakonfigurovat (například nastavení jazyka a časového pásma). Díky těmto informacím vám webové stránky/aplikace mohou poskytovat přizpůsobený, vylepšený nebo optimalizovaný obsah a služby. Tyto soubory cookie může nastavit webová stránka/aplikace, kterou navštěvujete (první strana), nebo služba třetí strany. V naší aplikaci/webové stránce používáme funkční soubory cookie a konkrétně Google Analytics (třetí strana). Naše aplikace a webové stránky používají službu Google Analytics, která je jedním z nejrozšířenějších a nejdůvěryhodnějších analytických řešení na webu, které nám pomáhá pochopit, jak aplikaci používáte, a způsoby, jak můžeme zlepšit vaše zkušenosti. Tyto soubory cookie mohou sledovat například to, jak dlouho jste v aplikaci, abychom mohli pokračovat ve vytváření poutavého obsahu. Další informace o souborech cookie služby Google Analytics naleznete na oficiální stránce Google Analytics.

Tyto zásady byly aktualizovány dne 26. 10. 2023.