Όροι χρήσης Υπηρεσίας ΟΚΤΟ.CASH

Μπορείτε να καταθέσετε χρήματα στο λογαριασμό που τηρεί ο έμπορος για εσάς (εφεξής ο “Λογαριασμός”) χρησιμοποιώντας (μεταξύ άλλων) την υπηρεσία OKTO.Cash. Εάν επιλέξετε αυτή τη μέθοδο, θα σας ζητηθεί να επιλέξετε το ποσό που επιθυμείτε να καταθέσετε στο Λογαριασμό σας και στη συνέχεια θα εκδοθεί ένας κωδικός πληρωμής/voucher από την Sureswipe EMI PLC, εταιρεία εγγεγραμμένη στην Κύπρο που λειτουργεί ως αδειοδοτημένο ίδρυμα ηλεκτρονικού χρήματος υπό την εποπτεία της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου (εφεξής “Sureswipe”), μέσω της εφαρμογής (app) του εμπόρου αξίας ίσης με το ποσό που έχετε επιλέξει (εφεξής “Voucher”). Σημειώστε ότι όταν κάνετε χρήση του Voucher δεν μπορείτε να επωφεληθείτε από την προστασία που παρέχεται βάσει της οδηγίας (ΕΕ) 2015/2366 για τις υπηρεσίες πληρωμών (PSD 2) και του νόμου 4537/2018.

Το Voucher θα φέρει το όνομα, το επώνυμο και τον αριθμό ταυτότητάς σας. Μέσω της εφαρμογής (app) του εμπόρου θα ενημερωθείτε για τα φυσικά σημεία στα οποία μπορείτε να καταβάλετε το ποσό που αντιστοιχεί στην αξία του Voucher (εφεξής “Ποσό”). Σημειώστε ότι ισχύουν περιορισμοί όσον αφορά το Ποσό.

Μόνο εσείς αυτοπροσώπως μπορείτε να προσέλθετε στα φυσικά σημεία και θα πρέπει να έχετε μαζί σας το δελτίο της ταυτότητάς σας. Τα φυσικά σημεία, ενεργώντας σύμφωνα με τις οδηγίες της Sureswipe, διατηρούν το δικαίωμα να αρνηθούν να διενεργήσουν οποιαδήποτε συναλλαγή. Θα ενημερωθείτε για τους λόγους για τους οποίους δεν μπορείτε να προχωρήσετε στη συναλλαγή, εκτός εάν αυτό απαγορεύεται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Το φυσικό σημείο θα σκανάρει ή θα πληκτρολογήσει τον αριθμό του Voucher. Εφόσον δεν υπάρχει λόγος άρνησης της συναλλαγής, το φυσικό σημείο θα λάβει από εσάς το Ποσό και θα σας δοθεί η απόδειξη. Μόλις ολοκληρωθεί επιτυχώς αυτή η διαδικασία, ο Λογαριασμός σας θα πιστωθεί αμέσως με το Ποσό.

Παρακαλώ σημειώστε ότι μετά την έκδοση του Voucher και την ολοκλήρωση της προαναφερθείσας διαδικασίας, δεν υπάρχει δυνατότητα επιστροφής χρημάτων ή ακύρωσης της συναλλαγής. Για οποιαδήποτε απορία ή παράπονο μπορείτε να επικοινωνήσετε με την ομάδα υποστήριξης του εμπόρου.

Η Sureswipe θα χρειαστεί να επεξεργαστεί τα προσωπικά σας δεδομένα ως εξής:

Για ποιους λόγους θα χρησιμοποιηθούν τα προσωπικά σας δεδομένα;

Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων θα γίνει για την έκδοση του Voucher και την πίστωση του Λογαριασμού σας με το Ποσό μετά την ολοκλήρωση της προαναφερθείσας διαδικασίας.

Ποιες κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα θα υποβληθούν σε επεξεργασία και με ποιον τρόπο;

Θα υποβληθούν σε επεξεργασία οι ακόλουθες κατηγορίες προσωπικών δεδομένων:

* Δεδομένα ταυτοποίησης, όπως όνομα, επώνυμο, αριθμός ταυτότητας, τύπος ταυτότητας, ημερομηνία λήξης ταυτότητας.
Τα προαναφερθέντα δεδομένα μεταφέρονται από τον έμπορο στη Sureswipe μέσω του τεχνολογικού παρόχου της μόλις επιλέξετε να χρησιμοποιήσετε το OKTO.Cash για να καταθέσετε χρήματα στον Λογαριασμό σας.

Ποιος έχει πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα;

Τα προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται να κοινοποιηθούν σε τρίτες εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους (cloud services) ή/και υπηρεσίες επαλήθευσης, καθώς και στον τεχνολογικό πάροχο της Sureswipe.

Ποια είναι η νομική βάση για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων;

Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με τις νομικές υποχρεώσεις, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των υποχρεώσεων βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας περί της καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (ΑΜL) και/ή της φορολογικής νομοθεσίας.

Ποια είναι η περίοδος διατήρησης των προσωπικών σας δεδομένων;

Τα προσωπικά σας δεδομένα θα διατηρηθούν για πέντε (5) έτη μετά την έκδοση του Voucher, εκτός εάν η ισχύουσα νομοθεσία προβλέπει μεγαλύτερη περίοδο διατήρησης.

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από την Sureswipe την πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα και τη διόρθωση ή τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων ή τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σας ή να αντιταχθείτε στην επεξεργασία, καθώς και το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων. Μπορείτε να ασκήσετε τα εν λόγω δικαιώματα στέλνοντας email στη Sureswipe στη διεύθυνση dpo@revsto.com. Εάν δεν είστε ικανοποιημένοι με την απάντηση της Sureswipe ή εάν χρειάζεστε περαιτέρω συμβουλές, μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή, δηλαδή για την Ελλάδα στην Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (https://www.dpa.gr/en/individuals/complaint-to-the- hellenic-dpa ).

Πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία που πραγματοποιείται από τον έμπορο μπορείτε να βρείτε στην πολιτική απορρήτου του εμπόρου.