Termeni de utilizare

GENERALITĂȚI

Site-ul web cu numele de domeniu „https://oktocash.com/” (denumit în continuare, pentru concizie, „Site-ul”) este deținut de OKTOPAY LIMITED, o companie cu sediul în Cipru, 10 Mnasiadou and Strasikratous Street, P.C. 1065, Nicosia, Cipru, cu numărul de înregistrare HE400907, și licențiat în mod legal către Sureswipe EMI PLC, o companie înregistrată în Cipru care funcționează ca instituție de monedă electronică licențiată sub supravegherea Băncii Centrale a Ciprului (număr de autorizare 115. 1.3.26) și aprobată să furnizeze servicii de monedă electronică în temeiul libertății de prestare a serviciilor în țările EEE în conformitate cu Directiva privind moneda electronică și în temeiul regimului de autorizații temporare în Regatul Unit (denumită în continuare, pentru concizie, „Compania”). Site-ul este guvernat de termenii de utilizare detaliați mai jos, pe care fiecare vizitator/utilizator al site-ului este rugat să îi citească cu atenție.

Utilizarea Site-ului implică faptul că ați citit, înțeles și acceptat toți termenii de utilizare a Site-ului. În cazul în care nu sunteți de acord cu acești termeni de utilizare, nu trebuie să utilizați serviciile și conținutul Site-ului.

Comportamentul utilizatorului

În calitate de utilizator al Site-ului, trebuie să respectați normele și dispozițiile legilor Republicii Cipru, ale legislației europene și internaționale și ale legislației relevante care reglementează telecomunicațiile și să vă abțineți de la orice comportament ilegal sau abuziv în timpul și în legătură cu utilizarea acestuia. Sunteți responsabil pentru orice daune cauzate site-ului sau oricărei terțe părți, ca urmare a utilizării abuzive sau necorespunzătoare a site-ului și a serviciilor oferite prin intermediul acestuia. În cazul în care Compania este implicată în orice acțiune în justiție sau este obligată să plătească orice formă de despăgubire din cauza încălcării obligațiilor utilizatorului în conformitate cu acești termeni, veți fi obligat să despăgubiți Compania pentru acest motiv.

Limitarea răspunderii

Compania nu oferă nicio garanție, fie ea expresă sau implicită, cu privire la integritatea, corectitudinea, oportunitatea, comercialitatea, nerespectarea sau adecvarea conținutului Site-ului pentru orice utilizare, aplicație sau scop.

Compania depune toate eforturile pentru a se asigura că serviciile și conținutul Site-ului sunt furnizate fără întreruperi și fără probleme. Cu toate acestea, nu este responsabilă pentru indisponibilitatea temporară a Site-ului, pentru întreruperea oricăreia sau a tuturor funcțiilor sale sau pentru orice funcționare defectuoasă sau probleme tehnice care pot apărea.

În niciun caz, inclusiv din neglijență, Societatea nu este responsabilă față de dvs. sau față de o terță parte pentru orice formă de daune, directe sau indirecte, efective sau subsecvente, legate în vreun fel de utilizarea sau navigarea pe Site și de utilizarea serviciilor sau a informațiilor conținute în acesta.

Drepturile de proprietate intelectuală

Drepturile de autor asupra conținutului și serviciilor Site-ului, inclusiv, dar fără a se limita la, texte, fotografii, desene, date comerciale și financiare, programe, orice fel de fișiere, mărci comerciale/logo-uri, aspectul Site-ului, sunt protejate de legile Republicii Cipru, de legile europene și internaționale privind drepturile de autor și aparțin exclusiv Companiei, fiind puse la dispoziția utilizatorilor/vizitatorilor săi strict pentru uz personal. Compania acționează întotdeauna cu bună credință și urmând practicile comerciale și depune toate eforturile pentru a se asigura că conținutul și informațiile afișate pe Site sunt cât mai exacte și mai veridice posibil, dar nu este responsabilă în niciun fel pentru fiabilitatea sau caracterul complet al acestora.

Orice copiere, distribuire, transfer, prelucrare, revânzare, creare de lucrări derivate sau inducerea în eroare a publicului cu privire la furnizorul real al conținutului Site-ului este interzisă. Orice reproducere, republicare, reîncărcare, încărcare, anunțare, diseminare sau transmitere sau orice altă utilizare a conținutului Site-ului în orice mod sau în orice scop comercial sau de altă natură este permisă numai cu acordul prealabil scris al Companiei sau al oricărui alt deținător de drepturi de autor. În caz contrar, acțiunile de mai sus pot constitui o încălcare a drepturilor de proprietate intelectuală/industrială ale Companiei, care își rezervă dreptul de a reclama orice daune cauzate acesteia în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

Acceptați și recunoașteți că Societatea are capacitatea de a utiliza în scopuri comerciale (fie ea însăși, fie terțe părți) toate elementele afișate pe Site.

Protecția datelor cu caracter personal și Cookies

Compania respectă datele dumneavoastră cu caracter personal. Aceasta dispune de o Politică de confidențialitate, care poate fi revizuită și actualizată în orice moment, fără notificare prealabilă. Vă rugăm să verificați periodic aceste condiții pentru a vedea dacă au fost modificate.

Vi se cere să completați formularele de contact și newsletter-ul prin furnizarea de informații adevărate, exacte și actualizate despre informațiile solicitate pe site.

Compania poate utiliza cookie-uri, adică fișiere text de mici dimensiuni, care sunt stocate pe computerul dvs. atunci când navigați pe site, fără a primi informații despre vreun fișier informatic. Pentru mai multe informații despre datele colectate prin cookie-uri, vă rugăm să vizitați Politica privind cookie-urile.

Link-uri către alte site-uri

Compania nu controlează disponibilitatea, conținutul, politica de confidențialitate, calitatea și caracterul complet al serviciilor altor site-uri și pagini web la care face trimitere prin link-uri, hyperlink-uri sau bannere. Prin urmare, pentru orice problemă apărută în timpul utilizării acestora, trebuie să contactați direct site-urile și paginile web respective care sunt responsabile pentru furnizarea serviciilor lor. Legăturile sunt furnizate pentru confortul dumneavoastră, iar compania nu aprobă, nu acceptă și nu este responsabilă în niciun caz pentru conținutul fiecărui link.

Legea aplicabilă - Jurisdicția

Orice litigiu care ar putea apărea în legătură cu funcționarea și utilizarea site-ului, în cazul în care soluționarea consensuală nu este posibilă, va fi supus jurisdicției instanțelor din Republica Cipru. Legea aplicabilă va fi legea Republicii Cipru.

Date de contact

Pentru orice informații, clarificări, depunerea oricărei cereri, puteți contacta Compania prin trimiterea unui e-mail la adresa support@oktopay.eu