Politika privatnosti kompanije OKTO

Zaštita podataka je od velike važnosti za kompaniju OKTO stoga želimo da budemo otvoreni i transparentni u vezi sa obradom vaših ličnih podataka.

Zbog toga imamo politiku koja određuje kako će se vaši lični podaci obrađivati i štititi. 

1. Ko kontroliše obradu vaših ličnih podataka?

Kompanije OKTOPAY LIMITED (za EU ​​– osim za sve navedene specifične teritorije EU), Netlink SA za Grčku i OKTOPAY Deutschland GMBH za Nemačku su registrovani distributeri elektronskog novca kompanije Sureswipe E.M.I. PLC, ovlašćeni distributeri elektronskog novca (“EMD”) (u daljem tekstu „OKTO“) su kontrolori vaših ličnih podataka u skladu sa važećim zakonom za odgovarajuće navedene teritorije.

 • Za OKTOPAY LIMITED (EU – osim za sve navedene specifične teritorije EU)
  Adresa: Mnasiadou & Strasikratous 10 ELMA HOUSE, 2nd Floor,
  1065, Nicosia, Kipar
  Matični broj kompanije: HE400907
  Adresa e-pošte za pitanja o ličnim podacima: dpo@oktopay.eu

 

 •  Za NETLINK USLUGE I INFORMACIONE SISTEME SINGLE MEMBER SA (Grčka)
  Adresa: 10-12, Dorilaiou Str., 11521, Atina Grčka
  Registracioni broj (GEMI): 5525901000
  Adresa e-pošte za pitanja o ličnim podacima: gdpr@netlink.gr

 

 • Za OKTOPAY Deutschland GmbH (Nemačka)
  Adresa: Am Zirkus 2, Berlin, Nemačka, 10117
  Registracioni broj: HRB 234364 B
  Adresa e-pošte za pitanja o ličnim podacima: dpo@oktopay.eu

2. Pod kojim pravnim okvirom obrađujemo vaše lične podatke?

Vaši lični podaci se obrađuju u skladu sa odredbama Uredbe (EU) 2016/679 (Opšta uredba o zaštiti podataka, „GDPR“).

3. Gde skladištimo vaše podatke?

Osim ako nije drugačije navedeno u ovoj politici privatnosti, podaci koje prikupljamo od vas skladište se unutar Evropskog ekonomskog prostora. Ipak, imajte na umu da možemo preneti vaše lične podatke partnerskim kompanijama sa sedištem u zemljama van Evropske unije („EU“) i državama članicama Evropskog ekonomskog prostora („EEA“).

Morate imati na umu da zakoni o zaštiti podataka u mnogim od ovih zemalja izvan EU i EEA možda ne nude isti nivo zaštite kao oni u vašoj matičnoj zemlji, te se stoga ne razmatraju odlukom Evropske komisije o adekvatnosti i ne obezbeđuju odgovarajući nivo zaštite podataka u poređenju sa nivoom zaštite u EU. Međutim, imamo odgovarajuće zaštitne mere kako bismo zaštitili vaše lične podatke u skladu sa zakonima o zaštiti podataka, uključujući sprovođenje ugovornih zaštitnih mera na osnovu standardnih ugovornih klauzula EU.

4. Vaša prava:

Pravo pristupa:
Imate pravo u bilo kom trenutku da zatražite informacije o ličnim podacima koje imamo o vama. U tu svrhu možete nam poslati poruku e-pošte na dpo@oktopay.eu

Pravo na prenosivost:
Svaki put kad OKTO obrađuje vaše lične podatke automatizovanim sredstvima na osnovu vašeg pristanka ili na osnovu ugovora, imate pravo na kopiju svojih podataka u strukturiranom, uobičajeno korišćenom i mašinski čitljivom formatu. Možete zatražiti i prenos svojih ličnih podataka trećoj osobi. To uključuje samo lične podatke koje ste nam dostavili.

Kako biste ostvarili gore navedeno pravo, možete nam poslati e-mail na  dpo@oktopay.eu

Pravo na ispravku:
Imate pravo da zatražite ispravku svojih ličnih podataka ako su podaci netačni, uključujući pravo na dopunu nepotpunih ličnih podataka. 

Ako imate OKTO račun, svoje lične podatke možete izmeniti na svom računu.

Takođe nam možete poslati e-mail na dpo@oktopay.eu

Pravo na brisanje:
U svakom trenutku imate pravo da zatražite brisanje svojih ličnih podataka koje OKTO obrađuje, a posebno kad:

 • Vaši lični podaci više nisu potrebni u svrhe za koje su prikupljeni ili na drugi način obrađeni
 • Obrada vaših podataka zasniva se na vašem pristanku, a vi taj pristanak povlačite
 • Vaši podaci su nezakonito obrađeni.

Gore navedeno pravo ne postoji posebno kada:

 • Obrada vaših podataka je neophodna za uspostavljanje, ostvarivanje ili odbranu zakonskih prava
 • Obrada vaših podataka je neophodna radi ispunjavanja zakonske obveze OKTO-a koja zahteva obradu.

 

U svakom slučaju, obavestićemo vas da li je vaš zahtev zadovoljen ili ne, a u slučaju nezadovoljenja, navešćemo razloge za to. Kako biste ostvarili gore navedeno pravo, možete nam poslati e-mail na  dpo@oktopay.eu.

Pravo na prigovor:
Imate pravo prigovora na obradu vaših ličnih podataka koja se zasniva na legitimnom interesu OKTO-a. U tom slučaju nećemo nastaviti sa obradom ličnih podataka osim ako ne možemo dokazati uverljive i legitimne osnove za obradu koje nadjačavaju vaše interese i prava ili za utvrđivanje, ostvarivanje ili odbranu zakonskih prava.

Kako biste ostvarili gore navedeno pravo, možete nam poslati e-mail na  dpo@oktopay.eu

Pravo prigovora na direktan marketing:
Imate pravo prigovora na obradu vaših ličnih podataka u svrhe direktnog marketinga.

Svoje želje možete izraziti na sledeći način:

 • prateći uputstva u svakoj marketinškoj poruci e-pošte
 • slanjem e-maila na dpo@oktopay.eu

 

Pravo na ograničenje:
Imate pravo da zatražite ograničenje obrade vaših ličnih podataka pod sledećim okolnostima:

 • Ukoliko sumnjate u tačnost vaših ličnih podataka i dok OKTO ne proveri njihovu tačnost.
 • Ako je obrada vaših podataka protivzakonita i protivite se njihovom brisanju tražeći umesto toga ograničenje njihove uporabe.
 • Ukoliko kompaniji OKTO više nisu potrebni vaši lični podaci u svrhu obrade, ali su podaci nužni za utvrđivanje, ostvarivanje ili odbranu zakonskih prava
 • Ako se protivite tome da kompanija OKTO obrađuje vaše podatke što se zasniva na legitimnom interesu potonjeg i dok se ne proveri postojanje legitimnih razloga kompanije OKTO koji nadjačavaju vaše slobode ili prava.

 

Kako biste ostvarili gore navedeno pravo, možete nam poslati e-mail na  dpo@oktopay.eu

Pravo na podnošenje prigovora nadležnom telu za zaštitu podataka:
Ako smatrate da OKTO obrađuje vaše lične podatke na pogrešan način, možete da nas kontaktirate nadpo@oktopay.eu. Možete podneti i žalbu Povereniku za zaštitu ličnih podataka na Kipru ili bilo kom drugom nadležnom nadzornom telu.

5. Ažuriranja naše politike privatnosti:

Možda ćemo morati da ažuriramo našu politiku privatnosti. Najnovija verzija pravila privatnosti uvek je dostupna na našim veb-sajtovima  www.oktowallet.eu, www.oktopayments.com i www.oktocash.com.

6. Izrada OKTO računa, brisanje OKTO računa, naručivanje i dostava OKTO kartice i pružanje usluga vezanih uz OKTO račun i OKTO karticu

Zašto koristimo vaše lične podatke?

Obradićemo vaše lične podatke da bismo pristupili kreiranju vašeg OKTO računa, ukoliko podnesete zahtev za brisanje OKTO računa, kako bismo zatražili izdavanje i isporuku OKTO kartice koju ste tražili i kako bismo vam pružili usluge vezane uz OKTO karticu i račun u skladu sa našim uslovima.

Vaši lični podaci se koriste da bismo vas identifikovali, potvrdili vaše lične podatke i potvrdili da imate najmanje 18 godina.

OKTO će koristiti i vaše lične podatke u sledeće svrhe:

 • Da bismo vam pružili podatke na osnovu lokacije ako dozvolite pristup svojoj lokaciji (možete onemogućiti prikupljanje preciznih informacija o lokaciji putem podešavanja na svom uređaju)
 • Za pružanje prosleđenih obaveštenja u vezi sa svojim transakcijama ako dopustite takva obaveštenja (možete promeniti podešavanja prosleđenih obaveštenja na svom uređaju)
 • Da biste olakšali prenos sredstava sa svog OKTO računa drugim korisnicima koji se nalaze na vašoj listi kontakata ako dozvolite pristup svojoj listi kontakata (možete onemogućiti pristup listi kontakata na svom uređaju)
 • Da biste olakšali prenos sredstava sa svog OKTO računa na vaše druge račune ili kartice ako odlučite da dodate druge račune ili kartice (ako ne pristajete na obradu podataka u vezi sa vašim računima ili karticama, nemojte koristiti funkciju za dodavanje drugih računa ili kartica)

Koje vrste ličnih podataka obrađujemo?             
Obrađivaćemo sledeće kategorije ličnih podataka:
* Podatke za identifikaciju kao što su ime, prezime, datum rođenja, nacionalnost, podaci na nacionalnoj ličnoj karti ili pasošu, fotografiju
* Podatke za kontakt kao što su vaša adresa stanovanja, adresa radnog mesta, broj telefona, adresa e-pošte, ali ne ograničavajući se na samo njih
* Vaše OKTO korisničko ime i lozinku
* Finansijske podatke i podatke koji se tiču vaše finansijske situacije, kao što su PIB (ako je potreban za izdavanje računa ili u druge porezske svrhe), porezska potvrda, podaci vezani uz vašu profesiju, platu/prihod, bogatstvo, izvor prihoda, izvor bogatstva, godišnji promet i u svrhu vašeg OKTO računa
* Finansijske podatke/podatke o transakcijama poput načina na koji koristite našu uslugu, podatke o transakcijama (učestalost, iznosi, lokacije, primaoci, broj transakcija, valuta, bankovni podaci [iban])
* Podatke o detaljima vaše OKTO kartice (CVV, broj kartice)
* Podatke koji se odnose na vašu lokaciju i listu kontakata: Pre toga ćemo vas obavestiti i zatražiti do vas suglasnost za slučajeve u kojima je to potrebno.

Ko ima pristup vašim ličnim podacima?

OKTO je dužan da vaše lične podatke otkrije ustanovi Sureswipe E.M.I. PLC, ustanovi za elektronski novac (EMI) sa licencom Centralne kiparske banke (broj odobrenja 115.1.3.26). OKTOPAY Ltd, Netlink SA i OKTOPAY Deutschland GMBH su registrovani distributeri e-novca kompanije Sureswipe E.M.I. PLC, ovlašćeni distributeri elektronskog novca („EMD“) kompanije Sureswipe E.M.I. PLC, institucija za elektronski novac (“EMI”) OKTO and Sureswipe E.M.I. PLC obrađivaće vaše lične podatke kao nezavisni kontrolori. Ako prihvatite ovu politiku privatnosti, implicitno prihvatate politiku privatnosti ustanove Sureswipe. Više informacija o načinu na koji ustanova Sureswipe E.M.I. PLC obrađuje vaše lične podatke možete naći u politici privatnosti ustanove Sureswipe putem sledećeg linka: https://revsto.com/wp-content/uploads/Revsto-Privacy-Statement-2023.pdf

Vaše lične podatke ćemo takođe otkriti Paynovate SA (u daljem tekstu „PNVT“), koji vam izdaje OKTO karticu u skladu sa Uslovima i odredbama kartice. . PNVT će obrađivati vaše lične podatke kao nezavisni kontrolor u skladu sa svojom politikom privatnosti, čiju kopiju možete pronaći putem sledećeg veb linka:  https://www.oktowallet.eu/wp-content/uploads/2023/09/Privacy-Policy-Paynovate-2.pdf

U slučaju da se usluge OKTO-a, onako kako su definisane u uslovima i odredbama za korisnike OKTO-a navedenim na stranici www.oktowallet.eu, koriste za dostupne transakcije s operaterima igara na sreću, možda ćemo morati da otkrijemo neke od vaših ličnih podataka i dotičnim operaterima igara na sreću. Operateri igara na sreću obrađivaće vaše lične podatke kao nezavisni kontrolori u skladu sa sopstvenom politikom privatnosti. Imajte na umu da ne snosimo odgovornost za obradu vaših ličnih podataka od strane subjekata koji deluju kao (nezavisni) kontrolori.

Osim toga, vaše lične podatke otkrivamo trećim kompanijama koje nam pružaju usluge u oblaku, usluge provere ID-a i adrese, našim partnerima koji nam pružaju klirinške i druge relevantne usluge, našim računovođama, revizorima i poreskim savetnicima. Vaše podatke možemo otkriti kurirskim kompanijama u meri u kojoj je to potrebno da bismo vam isporučili OKTO karticu.

Koja je pravna osnova za obradu vaših ličnih podataka?

Obrada vaših ličnih podataka nužna je kako bi OKTO ispunio svoje obaveze za pružanje usluga vezanih uz e-novac prema ugovoru koji se sklapa između vas i OKTO-a kada tražite kreiranje OKTO računa i izdavanje OKTO kartice.

Vaše lične podatke obrađivaćemo i da bismo ispunili svoje zakonske obveze.

Koliko dugo čuvamo vaše podatke?

Vaše lične podatke čuvaćemo sve dok imate OKTO račun i 5 godina nakon brisanja vašeg OKTO računa, osim ako nismo dužni da vaše lične podatke čuvamo duži vremenski period u skladu sa važećim zakonodavstvom ili ako postoji otvoreni sudski spor i vaši lični podaci su potrebni kako bismo mogli da ostvarimo svoja prava. 

Vaši lični podaci potrebni za pitanja vezana uz porez čuvaće se 10 godina, osim ako nije drugačije određeno važećim zakonodavstvom.

7. Pružanje usluge OKTO.CASH

Zašto koristimo vaše lične podatke?

Obradićemo vaše lične podatke kako bismo izdali personalizovani OKTO.CASH kôd plaćanja da bismo našim klijentima-trgovcima pružili uslugu OKTO.CASH. Usluga OKTO.CASH omogućuje vam stavljanje sredstava na onlajn račun, odnosno dopunu istog, koji imate kod gore navedenog našeg klijenta-trgovca. Imajte na umu da, nakon izdavanja i plaćanja OKTO.CASH koda plaćanja nije moguć nikakav povraćaj novca ili otkazivanje. Za više informacija možete se neposredno obratiti gore navedenim klijentima-trgovcima. 

Vaši lični podaci se koriste za izdavanje personalizovanog OKTO.CASH koda plaćanja, nakon što vas identifikujemo i potvrdimo vaše lične podatke.

Koje tipove ličnih podataka obrađujemo i kako pristupamo tim informacijama?
Obrađivaćemo sledeće tipove ličnih podataka:
* Podatke za identifikaciju kao što su ime, prezime, broj lične karte, tip dokumenta za identifikaciju, rok važenja lične karte, datum rođenja

Prethodno navedene podatke prenose naši klijenti-trgovci kod kojih imate onlajn račun na OKTO/Sureswipe račun kada odlučite (putem veb-sajta klijenata-trgovaca) da koristite uslugu OKTO.CASH da biste dopunili svoj račun.

Ko ima pristup vašim ličnim podacima?

OKTO je dužan da vaše lične podatke otkrije ustanovi Sureswipe E.M.I. PLC, kao distributer elektronskog novca potonjeg. Sureswipe E.M.I. PLC je ustanova za elektronski novac (EMI) sa licencom Centralne kiparske banke (broj odobrenja 115.1.3.26). OKTO i Sureswipe E.M.I. PLC obrađivaće vaše lične podatke kao nezavisni kontrolori. Ako prihvatite ovu politiku privatnosti, implicitno prihvatate politiku privatnosti ustanove Sureswipe. Više informacija o načinu na koji ustanova Sureswipe E.M.I. PLC obrađuje vaše lične podatke možete naći u politici privatnosti ustanove Sureswipe putem sledećeg linka: https://revsto.com/wp-content/uploads/Revsto-Privacy-Statement-2023.pdf

Osim toga, možemo da otkrijemo vaše lične podatke trećim kompanijama koje nam pružaju usluge u oblaku i/ili usluge provere.

Koja je pravna osnova za obradu vaših ličnih podataka?

Vaše lične podatke obradićemo kako bismo se uskladili sa zakonskim obvezama, uključujući između ostalog važeće zakone za sprečavanje pranja novca i/ili poreske zakone.

Koliko dugo čuvamo vaše podatke?

Vaše lične podatke čuvaćemo pet (5) godina nakon izdavanja personalizovanog OKTO.CASH koda plaćanja, osim ako nismo dužni da ih čuvamo duži vremenski period kako bismo se uskladili sa važećim zakonodavstvom.

8. Pružanje usluge OKTO.DIRECT

Zašto koristimo vaše lične podatke?

Obradićemo vaše lične podatke kako bismo Vam pružili OKTO.Direct usluge. Usluga OKTO.Direct vam omogućava da učestvujete u igri na sreću koje vam nude operateri aparata uplatom udela i/ili povlačenjem sredstava (dobitak i/ili iz tehničkih razloga neiskorištenih novca od udela) na povezanim aparatima za igre od operatera. Imajte na umu da se depozit može koristiti samo za učešće u igrama na sreću na povezanim aparatima i da se ne može koristiti u bilo koju drugu svrhu ili u bilo kojoj drugoj industriji, a povlačenje je moguće samo u slučaju dobitaka ili neiskorišćenog novca zbog tehničko pitanje.  Za više informacija možete se neposredno obratiti gore navedenim operaterima aparata.

Vaši lični podaci se koriste da bismo mogli da vam pružimo OKTO.Direct usluge, kako bismo se kladili, identifikovali i potvrdili vaše lične podatke za korišćenje OKTO.Direct usluge (uplata uloga i povlačenje dobitaka i, u slučaju tehničkog problema, neiskorišćena sredstva).

Koje tipove ličnih podataka obrađujemo i kako pristupamo tim informacijama?

Obrađivaćemo sledeće tipove ličnih podataka:
* Identifikacioni podaci kao što su ime, prezime, broj mobilnog telefona

Gore navedeni podaci se prikupljaju i obrađuju kako bismo potvrdili da ste to vi, putem OTP poruke na broj mobilnog telefona koji ste naveli, a koji ćete biti pozvani da unesete na odgovarajući ekran OKTO.Direct veb aplikacije, kao iu okviru korišćenja servis OKTO.Direct kako biste mogli da deponujete sredstva koja se koriste kao novac za ulog i da podignete dobitke i neiskorišćeni novac.

*Svaki dokument za dokaz IBAN-a koji može biti zatražen da bi se potvrdili vaši detalji u okviru Procedure refundiranja, kao što je navedeno u Uslovima i odredbama OKTO.Direct usluge.

Ko ima pristup vašim ličnim podacima?

Možemo da otkrijemo vaše lične podatke drugim kompanijama koje nam pružaju usluge u oblaku.

Koja je pravna osnova za obradu vaših ličnih podataka?

Obradićemo vaše lične podatke kako bismo ispunili naše zakonske i/ili regulatorne obaveze.

Koliko dugo čuvamo vaše podatke?

Čuvaćemo vaše lične podatke pet (5) godina nakon svake transakcije putem OKTO.Direct usluge osim ako nismo u obavezi da čuvamo vaše lične podatke duži vremenski period kako bismo bili u skladu sa važećim zakonima.

9. Usklađenost sa obavezama zakona o sprečavanju pranja novca

Zašto koristimo vaše lične podatke?

Usluge koje vam pruža OKTO predstavljaju usluge povezane sa e-novcem i OKTO deluje kao distributer ustanove Sureswipe E.M.I. PLC. Sureswipe E.M.I. PLC je dužna da sprovede niz provera i kontrola kako bi potvrdila da ne koristite njihove usluge u svrhu pranja novca ili finansiranja terorizma. U tom kontekstu, Sureswipe E.M.I PLC dužna je da potvrdi vaš identitet, vašu adresu i podatke koji se odnose na vaš izvor prihoda.

Koje vrste ličnih podataka prikupljamo?

Prikupićemo vaše:
* Podatke za identifikaciju kao što su ime, prezime, datum rođenja, nacionalnost, podaci na nacionalnoj ličnoj karti ili pasošu, fotografiju
* Podatke za kontakt kao što su vaša adresa stanovanja, adresa radnog mesta, broj mobilnog, adresa e-pošte, ali ne ograničavajući se na samo njih
* Finansijske podatke/podatke o transakcijama poput načina na koji koristite našu uslugu, podatke o transakcijama (učestalost, iznosi, lokacije, primaoci, broj transakcija, valuta, bankovni podaci [IBAN])

Ko ima pristup vašim ličnim podacima?

Vaši lični podaci prosleđuju se ustanovi Sureswipe E.M.I. PLC koja deluje kao nezavisni kontrolor, partnerskim kompanijama koje nam pružaju usluge provere ličnih karata i adresa kao i usluge provjere zakona protiv pranja novca (na PEP – politički izložene osobe), listi sankcija itd.). Vaši lični podaci mogu se otkriti nadležnim telima ako je to potrebno kako bi ustanova Sureswipe E.M.I. PLC mogla da se pridržava važećeg zakonodavstva (npr. uglavnom kad su u pitanju obaveze u vezi sa izveštavanjem o sumnjivim transakcijama). Napominjemo da će nadležna tela vaše lične podatke obrađivati kao nezavisni kontrolori.

Koja je pravna osnova za obradu vaših ličnih podataka?

Obrada vaših ličnih podataka u vezi sa vašim računom zasniva se na obavezi poštovanja zakona o sprečavanju pranja novca.

Koliko dugo čuvamo vaše podatke?

Vaše lične podatke čuvaćemo 5 godina nakon raskida međusobnog odnosa, osim ako nismo dužni da ih čuvamo duži vremenski period kako bismo se uskladili sa važećim zakonodavstvom.

10. Direktni marketing

Zašto koristimo vaše lične podatke?

Obrađivaćemo vaše lične podatke da bismo vam slali biltene i marketinške ponude putem e-pošte i/ili telefonskih poziva.

Da bismo optimizovali vaše iskustvo kao OKTO korisnika, pružićemo vam relevantne informacije i poslati vam ponude.

Koje vrste ličnih podataka obrađujemo?

Obrađivaćemo sledeće kategorije ličnih podataka:
* kontakt informacije, kao što su adresa e-pošte i broj telefona
* ime

Ko ima pristup vašim ličnim podacima?

Vaši lični podaci koji se prosleđuju trećim stranama koriste se samo za pružanje gore navedenih usluga. Kao rezultat toga, primaoci vaših ličnih podataka mogu da budu medijske agencije i dobavljači tehničkih usluga za distribuciju promotivnih poruka.

Nikada ne prosleđujemo, prodajemo ili razmenjujemo vaše lične podatke u marketinške svrhe trećim stranama.

Koja je pravna osnova za obradu vaših ličnih podataka?

Obrada vaših ličnih podataka zasnovana je na vašem pristanku.

Pravo na povlačenje pristanka:

Imate pravo na povlačenje pristanka u bilo kom trenutku slanjem porke e-pošte na dpo@oktopay.eu, kao i pravo da se suprotstavite korišćenju vaših ličnih podataka u svrhe direktnog marketinga. 

Kada to učinite, OKTO neće više moći da vam šalje ponude za direktni marketing ili informacije na osnovu vašeg pristanka.

Možete otkazati direktan marketing na sledeći način:

 • prateći uputstva u svakoj marketinškoj poruci e-pošte
 • slanjem e-maila na dpo@oktopay.eu

 

Koliko dugo čuvamo vaše podatke?

Zadržavamo vaše lične podatke u svrhe direktnog marketinga sve dok ne povučete svoj pristanak ili se usprotivite korišćenju svojih ličnih podataka u svrhe direktnog marketinga.

11. Služba za korisnike

Zašto koristimo vaše lične podatke?

Obradićemo vaše lične podatke kako bismo upravljali upitima, rešavali pritužbe, upite i pitanja tehničke podrške.

Pored toga, možemo vas kontaktirati ako postoji problem sa vašom OKTO karticom i/ili vašim računom.

Koje vrste ličnih podataka obrađujemo?

Obradićemo sve podatke koje nam dostavite, uključujući sledeće kategorije:
* kontakt informacije kao što su ime i prezime, adresa, e-mail adresa i broj telefona
* istorija transakcija i informacije o plaćanjima
* svu korespondenciju koja se odnosi na dati predmet i lične podatke sadržane u njoj

Ko ima pristup vašim ličnim podacima?

Vaši lični podaci se prosleđuju trećim stranama, kao što su pružaoci tehnologije i druge partnerske kompanije, samo ako je to potrebno, da bismo obradili vaše zahteve i/ili vaše pritužbe. Možemo podeliti i vaše podatke sa našim pravnim savetnicima ako je potrebno za obradu pritužbi ili zahteva.

Koja je pravna osnova za obradu vaših ličnih podataka?

Obrada vaših ličnih podataka bazira se na našem sporazumu kada je vaš zahtev/prigovor vezan uz njega. U suprotnom, bazira se na našem legitimnom interesu da vam pružimo zadovoljavajuće usluge.

Koliko dugo čuvamo vaše lične podatke?

Vaše lične podatke čuvaćemo pet godina nakon konačnog rešavanja zahteva, upita, pritužbe ili drugog pitanja.

12. Prevencija zloupotrebe i kriminala

Zašto koristimo vaše lične podatke?

Vaše lične podatke ćemo koristiti kako bismo otkrili, sprečili i rešili zloupotrebu naših usluga, kao i za sprečavanje i istraživanje slučajeva prevare i/ili drugih kaznenih dela.

Koje vrste ličnih podataka obrađujemo?

Obrađivaćemo sledeće kategorije ličnih podataka kao primer:
* kontakt informacije kao što su ime, adresa, broj telefona i e-mail adresa
* finansijski podaci, podaci vezani za vašu profesiju i zaradu/prihode
* podatke o transakcijama izvršenim putem OKTO kartice

Ko ima pristup vašim ličnim podacima?

Vaši lični podaci prosleđuju se trećim stranama samo u gore navedene svrhe.

Vaše lične podatke možemo podeliti sa osiguravajućim društvima, pravnim telima i konsultantima, telima za sprovođenje zakona kako bismo dovršili istrage. Neki ili svi gore navedeni primaoci mogu imati nezavisno pravo ili obavezu obrade vaših ličnih podataka delujući u tom slučaju kao kontrolori.

Koja je pravna osnova za obradu vaših ličnih podataka?

Obrada vaših ličnih podataka radi sprečavanja zloupotrebe naših usluga bazira se na našem legitimnom interesu.

Koliko dugo čuvamo vaše lične podatke?

Vaše podatke ćemo čuvati onoliko vremena koliko nam je potrebno da sprečimo i/ili prijavimo potencijalnu prevaru i druge prekršaje.

13. Politika o kolačićima

Koristimo „kolačiće“ za prikupljanje informacija o vama i vašim aktivnostima na našem veb-sajtu. Kolačić je mali deo podataka koji naša aplikacija pohranjuje na vaš računar i pristupa mu svaki put kad je posetite, tako da možemo da shvatimo kako koristite našu aplikaciju i veb-sajt. To nam pomaže da vam prikažemo sadržaj na osnovu podešavanja koja ste naveli. Za opšte informacije o kolačićima, pogledajte članak na Vikipediji o HTTP kolačićima.

Korišćenje kolačića

Kolačiće koristimo zbog niza razloga navedenih u nastavku. Nažalost, u većini slučajeva ne postoje industrijske standardne opcije za onemogućavanje kolačića bez potpunog onemogućavanja funkcionalnosti i funkcija koje oni dodaju našoj aplikaciji i/ili veb-sajtu. Preporučuje se da ostavite uključene sve kolačiće ako niste sigurni trebaju li vam ili ne u slučaju da se koriste za pružanje usluge koju koristite.

Kako koristimo različite vrste kolačića

Kolačići performansi koriste se za praćenje načina na koji koristite veb-sajt/aplikaciju tokom posete, bez prikupljanja vaših ličnih podataka. Obično su te informacije anonimne i deo su informacija koje se prate među svim korisnicima veb-sajta, da bi se kompanijama pomoglo da razumeju po kom obrascu ga posetioci koriste, da identifikuju i dijagnostikuju problema ili greške na koje njihovi korisnici mogu naići i pri donošenju boljih strateških odluka u poboljšanju celokupnog iskustva svoje publike na veb-sajtu. Te kolačiće može da postavi aplikacija/veb-sajt koju posećujete (prva strana) ili usluge treće strane. Koristimo kolačiće performansi u našoj aplikaciji i na veb-sajtu.

Funkcionalni kolačići koriste se za prikupljanje informacija o vašem uređaju i svim podešavanjima koje možete konfigusirati u aplikaciji/na veb-sajtu koju posećujete (kao što su podešavanja jezika i vremenske zone). Uz ove informacije, veb-sajtovi/aplikacije mogu da vam pruže prilagođeni, poboljšani ili optimizovani sadržaj i usluge. Te kolačiće može da postavi veb-sajt/aplikacija koju posećujete (prva strana) ili usluga treće strane. Koristimo funkcionalne kolačiće u našoj aplikaciji/na veb-sajtu i u određenoj Google analitici (treća strana). Naša aplikacija i veb-sajt koriste Google analitiku koja predstavlja jedno od najraširenijih i najpouzdanijih analitičkih rešenja na vebu, koje nam pomaže da shvatimo kako koristite aplikaciju i načine na koje možemo da poboljšamo vaše iskustvo. Ovi kolačići, na primer, mogu da prikupljaju informacije o tome koliko dugo vremena provodite u aplikaciji, kako bismo mogli da nastavimo da proizvodimo privlačan sadržaj. Za više informacija o kolačićima Google analitike pogledajte službenu stranicu Google analitike.

Ova politika je ažurirana 26.10.2023