Uslovi korišćenja sajta

Opšti uslovi

Veb-sajt sa nazivom domena „http:// www.oktocash.com“ (u daljem tekstu, zbog sažetosti, „Sajt“) u vlasništvu kompanije OKTOPAY LIMITED, kompanije sa sedištem na Kipru, 10 Mnasiadou i Strasikratous Street, PC. 1065, Nikozija, Kipar, sa registarskim brojem HE400907 (u daljem tekstu, zbog sažetosti, „Kompanija“) reguliše se dole navedenim uslovima korišćenja koje svaki posetilac/korisnik Sajta treba pažljivo da pročita.

Korišćenje Sajta podrazumeva da ste pročitali, razumeli i prihvatili sve uslove korišćenja Sajta. U slučaju da se ne slažete sa ovim uslovima korišćenja, ne smete da koristite usluge i sadržaj Sajta.

Ponašanje korisnika

Kao korisnik Sajta morate da se pridržavate pravila i odredbi kiparskih zakona, evropskog i međunarodnog prava i relevantnog zakonodavstva koje reguliše telekomunikacije i da se suzdržite od bilo kakvog nezakonitog ili uvredljivog ponašanja tokom korišćenja i u vezi sa njegovim korišćenjem. Vi ste odgovorni za bilo kakvu štetu nanesenu Sajtu ili bilo kojoj trećoj strani, zbog zloupotrebe ili nepravilnog korišćenja Sajta i usluga koje se putem njega nude. U slučaju da je Kompanija uključena u bilo kakav pravni postupak ili se od nje traži plaćanje bilo koje vrste naknade zbog kršenja korisnikovih obaveza prema ovim uslovima, bićete dužni da obeštetite Kompaniju zarad tog razloga.

Ograničenje odgovornosti

Kompanija ne daje nikakvu garanciju, bilo izričito ili implicitno, u pogledu celovitosti, tačnosti, pravovremenosti, komercijalnosti, nekršenja ili prikladnosti sadržaja Sajta za bilo koju upotrebu, primenu ili svrhu.

Kompanija ulaže sve napore kako bi obezbedila da se usluge i sadržaj Sajta pružaju neometano i bez prekida. Međutim, nije odgovorna za bilo kakvu privremenu nedostupnost Sajta, prekid bilo koje ili svih njegovih funkcija, ili bilo kakav kvar ili tehničke probleme koji mogu nastati.

Ni pod kojim okolnostima, uključujući nemar, Kompanija nije odgovorna prema vama ili bilo kojoj trećoj strani za bilo kakav oblik štete, bilo neposredne ili posredne, stvarne ili posledične, na bilo koji način povezane sa korišćenjem ili pregledavanjem Sajta i korišćenjem usluga ili informacija sadržanih na njemu.

Prava intelektualne svojine

Autorska prava sadržaja i usluga Sajta, uključujući, ali ne ograničavajući se na tekstove, fotografije, crteže, komercijalne i finansijske podatke, programe, bilo koju vrstu datoteka, zaštitne znakove/logotipe, izgled Sajta, zaštićena su kiparskim zakonima, evropskim i međunarodnim zakonima o autorskim pravima i pripadaju isključivo Kompaniji, te su dostupni njegovim korisnicima/posetiocima isključivo za ličnu upotrebu. Kompanija, uvek delujući u dobroj veri i sledeći trgovačku praksu, ulaže sve napore da bi obezbedila da sadržaj i informacije prikazani na Sajtu budu što je moguće tačniji i istinitiji, ali nije odgovorna za njihovu pouzdanost ili potpunost.

Zabranjeno je svako kopiranje, distribucija, prenos, obrada, preprodaja, kreiranje izvedenih radova ili obmanjivanje javnosti u vezi sa stvarnim pružaocem sadržaja Sajta. Bilo kakvo umnožavanje, ponovno objavljivanje, učitavanje, najava, širenje ili prenos ili bilo koje drugo korišćenje sadržaja Sajta na bilo koji način ili u bilo koje komercijalne ili druge svrhe dozvoljeno je samo uz prethodno odobrenje u pisanom obliku Kompanije ili bilo kog drugog nosioca autorskih prava. U protivnom, gore navedene radnje mogu predstavljati kršenje prava intelektualne/industrijske svojine Kompanije, koja zadržava pravo potraživanja bilo kakve štete koja joj je naneta u skladu sa odredbama važećeg zakona.

Prihvatate i potvrđujete da Kompanija ima mogućnost komercijalne upotrebe (bilo sama ili putem trećih strana) svih stavki prikazanih na stranici.

Zaštita ličnih podataka i kolačića

Kompanija poštuje vaše lične podatke. Ima politiku privatnosti koja se može revidirati i ažurirati u bilo kom trenutku bez prethodne najave. Ljubazno vas molimo da redovno proveravate te uslove zbog eventualnih izmena i dopuna.

Od vas se traži da ispunite obrasce za kontakt i biltene tako da navedete istinite, tačne i ažurne podatke o informacijama koje se traže na Sajtu.
Kompanija može da koristi kolačiće, tj. male tekstualne datoteke, koje se čuvaju na vašem računaru prilikom navigacije veb-sajtom, bez preuzimanja informacija o bilo kojoj datoteci na računaru. Za više informacija o podacima koje prikupljaju kolačići, pogledajte politiku o kolačićima.

Linkovi do drugih sajtova

Kompanija ne kontroliše dostupnost, sadržaj, politiku privatnosti, kvalitet i potpunost usluga drugih veb-sajtova i veb-stranica na koje upućuje putem linkova, hiperlinkova ili banera. Zbog toga, za bilo koji problem koji se pojavi tokom njihove upotrebe, morate neposredno kontaktirati odgovarajuće veb-sajtove i veb-stranice koje su odgovorne za pružanje svojih usluga. Linkovi su navedeni zbog vas i Kompanija ni u kom slučaju ne odobrava, prihvata niti je odgovorna za sadržaj svakog linka.

Važeći zakon – nadležnost

Svaki spor koji može nastati u vezi sa radom i korišćenjem Sajta, ako sporazumno rešenje nije moguće, biće podložan nadležnosti sudova u Nikoziji, Kipar. Važeći zakon je kiparski zakon.

Kontakt

Za sve informacije, objašnjenja, podnošenje bilo kakvog zahteva možete da se obratite Kompaniji slanjem poruke e-pošte na support@oktopayments.com